Polonicus 2013

W pałacu prezydenckim

W pałacu prezydenckim

11 listopada w Pałacu Prezydenckim Andrzej Wajda otrzymał statuetkę Polonicus 2013. Wręczył mu ją Prezydent Europejskiego Instytutu Kultury i Mediów Polonicus Wiesław Lewicki przy asyście honorowego prezydenta Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusza Pilata, wiceprezydenta Aleksandra Zająca, sekretarza Romana Śmigielskiego

oraz poseł na Sejm…

czytaj więcej...

POLONICUS w Akwizgranie dla zasłużonych Polsce i Polonii

Nagroda przyznawana przez europejską Polonię uhonorowuje szczególnie zasłużonych w dziele propagowania Polski, budowania więzi i dialogu. Partnerem organizatora, Europejskiego Instytutu nan rzecz Kultury i Mediów "Polonicus" są Europejska Unia Wswólnot Polonijnych (EUWP) i Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.

Nagroda wskazuje jakie ideały i…

czytaj więcej...

POLONICUS - z szacunku do wybitnych i do siebie samych

Wkrótce piąta edycja POLONICUSa. Nagroda ta, przyznawana przez europejską Polonię dla wybitnych przedstawicieli świata polityki, kultury, życia społecznego, w tym i religijnego, ma na celu wyrażać dążenia polskiej emigracji, umacniać w jedności ideałów, wartości i przekonań. Statuetką POLONICUS (autorstwa Stanisława Szrobosza, a pomysłu Wiesława…

czytaj więcej...

Laureaci nagrody POLONICUS 2013 - Maria i Czesław Gołębiewscy

To wcale nie był Prima Aprilis - 1 kwietnia milenijnego roku, choć właśnie z tą datą rozpoczął się w Oberhausen nowy wiek kultury polskiej w małej (za małej, jak się później okazało) restauracji „Gdańskiej". Przebijanie się przez kolejne mury, jak przez stereotypy odbierania emigrantów z Polski, było jednocześnie rzucaniem kamienia węgielnego…

czytaj więcej...

Basil Kerski - Sylwetka redaktora Dialogu i szefa ECS w Gdansku

Basil Kerski to polsko-niemiecki menadżer kultury, redaktor, dziennikarz, politolog i eseista pochodzenia polsko-irackiego, mieszka w Berlinie i Gdańsku. Od 1998 jest redaktorem naczelnym dwujęzycznego „Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG", który wydawany jest od 1987 roku przez Federalny Związek Towarzystw Niemiecko-Polskich.

W marcu 2011 roku…

czytaj więcej...

Prof. Władysław Miodunka laureatem nagrody "Polonicus 2013"

Prof. dr hab. Władysław Miodunka, kierownik Katedry Języka Polskiego jako Obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ został laureatem nagrody honorowej Kongresu Polonii Niemieckiej "Polonicus 2013".

Nagroda, którą przyznano prof. Władysławowi Miodunce za wieloletnią działalność na rzecz krzewienia języka ojczystego, wręczona zostanie…

czytaj więcej...

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013 - informacja prasowa:

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013 - informacja prasowa:

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013.

W kategorii organizacji życia polonijnego państwu Marii i Czesławowi Gołębiewskim,
właścicielom restauracji „Gdańska” w Oberhausen,
za stworzenie miejsca dialogu kultury polskiej z kulturami europejskimi.

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego panu Bazylowi Kerskiemu,
naczelnemu redaktorowi…

czytaj więcej...