Gala-Polonicus 2013

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013 - informacja prasowa:

Jury nagrody „Polonicus” przyznało Polonicusy 2013.

W kategorii organizacji życia polonijnego państwu Marii i Czesławowi Gołębiewskim,
właścicielom restauracji „Gdańska” w Oberhausen,
za stworzenie miejsca dialogu kultury polskiej z kulturami europejskimi.

W kategorii dialogu polsko-niemieckiego panu Bazylowi Kerskiemu,
naczelnemu redaktorowi dwujęzycznego polsko-niemieckiego kwartalnika DIALOG ,
za zasługi na rzecz budowy wzajemnego zaufania i porozumienia między Polakami i Niemcami.

W kategorii kultury, której podstawą jest język, panu prof. dr hab. Władysławowi Miodunce,
dyrektorowi Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Wydziału Polonistyki Uniwesytetu Jagiellońskiego, za zasługi w badaniach na polu językoznawa stosowanego do nauczania języka polskiego w świecie.

Nagrodę honorową Jury przyznaje  panu Andrzejowi Wajdzie,
reżyserowi filmowemu i teatralnemu, inicjatorowi polskiej szkoły filmowej,
za jego filmy stano

wiące część kulturalnego dziedzictwa ludzkości i kierujące uwagę świata na film polski.

Uroczystość wręczenia już poraz piąty nagród „Polonicus 2013” przewidziana jest w sobotę  w dniu 27 kwietnia br. podczas Gali Polonii w Sali Koronacyjnej Karola Wielkiego w Akwizgranie.

 

Protokół z posiedzenia Jury Polonicus 2013

 

Foto D.Manka:od lewej: Wiesław Lewicki (Prezydent Instytutu Polonicus w Aachen), OB Marcel Philipp (Nadburmistrz Aachen), Czesław Gołębiewski (Gdańska),Basil Kerski (Dyr. ECS i redaktor naczelny "Dialog" DPG), prof.Władysław Miodunka UJ, Senator Barbara Borys-Damięcka, Maria Gołębiewska (Gdańska), Angelika Schwall-Düren (Minister NRW), Olaf Müller (Dyrektor UrzÄdu Kultury w Aachen)

Foto: od lewej, Alexander Zając (Prezydent Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech), Wiesław Lewicki (Prezydent Instytutu Polonicus w Aachen), Joanna Fabisiak (Posłanka na Sejm RP), Andrzej Wajda (laureat nagrody Polonicus), Tadeusz Pilat (Prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, Roman Smigielski (Sekretarz Generalny EUWP)