Od lewej: Konsul Generalny z Kolonii Jan Sobczak, Poseł RP Wojciech Ziemniak, Vice-Prezydent EUWP i  Prezydent Konentu Organizacji Polskich Aleksander Zając, Sekretarz Stowarzyszenie Wspólnota Polska Krzysztof Łachmański, Senator RP Barbara Borys-Damięcka, Przewodnicząca Rady Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, Poselanka EU Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Dyrektor Urzędu Kultury miasta Akwizgran Olaf Müller, Lingwistka i Polonistka VHS Eschweiler Małgorzata Müller, Przewodniczący Jury Nagrody POLONICUS i Dyrektor Europejskiego Instytutu Polonicus Wieslaw Lewicki, Foto: Darius Manka- FotoKiste Aachen